Předměty

Podívej, co všechno se tu můžeš dozvědět. Pod zelenými odkazy najdeš hry a modře jsou označené texty a oranžově videa. Starý verzi webu najdeš zde.

Matematika Fyzika Pro nejmenší
Malá násobilka (text)

Velká násobilka (text)

Dělení a zlomky
Lego zlomky (videa)
Zlomkový simulátor
Jak ze zlomku odvodit vzorce

Trojčlenka a zlomky
– Příklady: Máslo, Koně
Trojčlenka a váhy
Jak odvodit vzorec trojčlenkou

Rovnice (Co je to neznáma?)
Hrníčkové rovnice 1
Hrníčkové rovnice 2
Rovnice a váhy (video)

Odvození vzorců

Páka
Páka a váhy
Páka a trojčlenka
Příklady 1, 2, vozík

Rychlost

Síla a hmotnost

Tlak a síla

Poznávačky
Zvířecí Stopy
Houby
Souhvězdí
Lidské tělo
Zvířata

Barevné housenky (verze bez zvuku)

Barvy a tvary

Písmenka a čísla

Počítání berušek

Žabka počítá do 5

 

Kutilov

Zeměpis – slepé mapy Jazyky Ostatní
Světové strany

Evropa geografická

ČR města (výběr)

ČR řeky (výběr)

ČR hory doly

Anglický jazyk Hrací kostka

Jak vyrobit váhu, video

Jak postavit vodní mlýnek

Jak vyrobit lampion

Jak vyrobit draka

Jak vyrobit pravý úhel

Jak vyrobit motor (stearling)