Četnost písmen a slabik

o 8.6664 % o
e 7.6952 % e
n 6.5353 % n
a 6.2193 % a
t 5.7268 % t
v 4.6616 % v
s 4.5160 % s
i 4.3528 % i
l 3.8424 % l
k 3.7367 % k
r 3.6970 % r
d 3.6019 % d
p 3.4127 % p
í 3.2699 % í
m 3.2267 % m
u 3.1443 % u
á 2.2355 % á
z 2.1987 % z
j 2.1194 % j
y 1.9093 % y
ě 1.6453 % ě
c 1.6067 % c
b 1.5582 % b
é 1.3346 % é
h 1.2712 % h
ř 1.2166 % ř
ch 1.1709 % ch
ý 1.0721 % ý
ž 0.9952 % ž
č 0.9490 % č
š 0.8052 % š
ů 0.6948 % ů
f 0.2732 % f
g 0.2729 % g
ú 0.1031 % ú

Abych zjistila nejčetnější používané slabiky vytvořila jsem si (1.2.2019) jednoduchý program který mi vypočítal četnost slabik v textu. Tímto programem jsem prohnala množství různých textů, převážně dětských pohádek v češtině. Výsledkem bylo toto zjištění. Nejčastější slabikou je SE, dále NE, NA, LA, JE, PO. Překvapilo mě, že třeba MA je až na 48.místě. Celý tabulka zde:

se 462
ne 398
na 370
la 358
je 335
po 334
le 319
to 316
li 313
ta 300
do 289
lo 274
ho 273
ko 253
ka 242
ro 240
te 220
by 217
no 189
za 187
ra 181
ce 175
si 165
va 164
de 153
pa 151
ci 144
ni 142
ze 140
vo 135
ve 132
vy 129
ja 125
vi 124
dy 120
mu 115
di 102
ku 102
ky 99
ti 98
da 92
mo 91
co 89
ly 89
bu 82
mi 80
bo 77
ma 74
ha 72
ji 72
lu 71
ru 71
me 69
tu 56
sa 54
pe 53
nu 53
ry 51
ty 48
du 46
hu 40
cho 39
ny 39
ba 38
cha 38
pi 38
my 38
be 32
he 31
ri 31
ca 30
bi 29
zi 28
pu 28
sy 28
ke 26
hy 26
so 25
chu 22
vu 21
chy 21
su 16
re 14
zu 12
zo 11
py 7
jo 4
fo 3
cu 3
fa 2
fe 2
che 2
fi 2
hi 2
chi 2
zy 2
ki 1
fu 1
gu 1
ju 1
ga 0
ge 0
gi 0
go 0
cy 0
fy 0
gy 0
jy 0