Elektrický odpor

Součástka zvaná rezistor neboli odpor. Zdroj: gme.cz

Pojďme lépe prozkoumat elektrický odpor. V úvodním článku jsme si řekli, že si odpor můžeme představit jako šířku drátu, nebo říčního koryta (přirovnáme-li elektřinu k vodě). Odpor můžeme chápat jako vlastnost vodiče, ale existuje i elektrická součástka zvaná odpor (Obr.1). To je něco jako přehrada na řece. Když zužíme koryto řeky, začne se nám před přehradou hromadit voda, stoupne tedy napětí. V přehradě necháme malou dírku na odtékání, čímž jsme snížili původní proud.

Zvedám-li odpor, zvedá se napětí a klesá proud. Z této úvahy pak snadno odvodíme vzorec: