Násobení a dělení desetinných čísel

Násobení a dělení desetinných čísel není vůbec složité. Nejdříve se podíváme jak vynásobit nebo vydělit desetinné číslo 10, 100, 1000.

Nuly zleva, nuly zprava

Desetinné číslo 0,3  nazveme tři desetiny, jak jsme si vysvětlili zde.

Tři desetiny zapsané zlomkem vypadají takto 3/10. Nechápu 🙁

Když cokoli vynásobím jedničkou, nic se nezmění (5 * 1 = 5). Takže i zlomek mohu násobit jedničkou aniž by se změnil 3/10 * 1 = 3/10. Nechápu 🙁

Vydělím-li číslo tím stejným číslem, dostanu jedničku. Např. 5:5=1 nebo 7:7=1. A jelikož každé dělení mohu přepsat do zlomku zjistím že 5/5 = 1 nebo 7/7=1 nebo 10/10 = 1 nebo 100/100 = 1. Nechápu 🙁