Násobení a dělení zlomků

Násobení celým číslem je velmi snadné. Stačí si uvědomit souvislost mezi násobením a sčítáním. A když umíme sčítat, umíme i násobit celým číslem. Tomu se věnuje toto video:

Lego zlomky 4.

Př. 1.: Převeď na součet
5 * 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 + 5 + 5 = ?
4 * z = z + z + z + z = 4z ?
3 * 2 = ?
7 * 1/5 = 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 = ?
3 * 2/5 = ?
5 * 4/7 = ?

A když víme jak převést celé číslo na zlomek. Tak je velmi snadné odvodit princip násobení zlomků.

Př. 2: Najdeš princip jakým se násobí zlomky? Lépe je to vidět, když si přepíšeš zlomky pěkně pod sebe.
3 * 2 = 3/1 * 2/1 = 6/1 = 6
7 * 1/5 = 7/1 * 1/5 = 7/5
3 * 2/5 = 3/1 * 2/5 = 6/5
5 * 4/7 = 5/1 * 4/7 = 20/7

Pokud tě stále nic netrklo, podívej se zde. Zapamatovat si pravidlo z odkazu není těžké, těžké je si na něj vzpomenout později. Proto raději vysvětluji jak si pravidlo odvodit.

Př.3: Ráda chodím s kamarády na pizzu. Pokaždé se nás sejde jiný počet. Abychom se najedli, potřebujeme každý alespoň dva kousky. Tedy 2/6 pizzy, protože pizza je rozkrájena na 6 kousků.
Kolik pizz musíme objednat, když se nás u stolu sešlo…
a) 6 kamarádů?
b) 3 kamarádi?
c) 4 kamarádi?
d) 12 kamarádu?
Když si nevíš rady, vyzkoušej to (rozstříhej si několik koleček na 6 dílků).

Procvič si násobení zlomku na webu: zlomky-hrave.cz/procvicovani/nasobeni.

Dělení zlomku

Jedena z důležitých věcí kterou byste si měli z matematiky odnést, je schopnost

převést problém který řešit neumíme, na problém, který už řešit umím.

A dělení zlomku je toho krásným příkladem. Když neumím zlomkem vydělit, převedu příklad na násobení zlomkem, které jsme se naučili výše. Podívej se jak na to.

3 : 2 = 3/2  … protože zlomek je jen jiný zápis pro dělení (více zde).

3 : 2/1 = 3/2   … protože každé číslo můžeme převést na zlomek (na to jsme přišli zde) a chceme zjisti, jak se dělí zlomkem.

3 * ? = 3/2  … a jak teď převedu příklad na násobení? Čím musím vynásobit trojku, abych dostala 3/2? Odpověď.

Co se stalo s dělitelem, když jsme změnili znaménko před ním na násobení? Převrátil se. Zkrátka jsme z dělitele udělali jmenovatele, což je jedna a ta samá věc jen jinak pojmenovaná a zapsaná.

Dělí je násobení převrácenou hodnotou.

Procvičit si dělení zlomků https://zlomky-hrave.cz/procvicovani/deleni.