Pravý úhel

Ten pravý je jen jeden. Jak už jsme zmínili v povídání o úhlech, tupých a ostrých je mnoho, ale pravý jen jeden. A my se ho dnes pokusíme nalézt.

Obr.1: Vedlejíší úhel k pravému, je rovněž pravý. Roh papíru svírá pravý úhel. Dáme-li k sobě 4 rohy, dostaneme kříž v němž jsou všechny úhly stejné (právé). Z toho plyne, že vedlejší úhel k pravému je rovněž pravý.

Pravý úhel svírá například roh papíru (pokud ho blbě sami neustřihneme :P). Přímky, které svírají pravý úhel pak tvoří kříž (viz. obr.1).

Normálně se pravý úhel počítá pomocí Pytagorovy věty, respektive vzorce c2 = a2 + b2. Pěkný vzorec pro teorii, ale bez odmocňování a tedy kalkulačky je k ničemu. A přitom v každém skanzenu či historickém centru města, najdeme spoustu starých staveb, plných pravých úhlu. Jak je tedy mohli postavit v dobách, kdy nebyly kalkulačky? V dobách kdy většina lidí neuměla ani číst ani psát? Jak je to možné? Místo Pytagorového vzorce si totiž stačí pamatovat tři po sobě jdoucí čísla. Jde o délku stran pravoúhlého trojúhelníku a my si teď ty kouzelné čísla najdeme.

Hledání kouzelné trojice pravého úhlu

Místo Pytagorové věty si stačí pamatovat tři čísla, abychom uměli pracovat s pravým úhlem. Jaké čísla to jsou, teď zjistíme. Narýsujte si pravý úhel a na obě ramena vyznačte centimetry (viz. Obr.2).

Obr. 2: Narýsujeme pravý úhel a od vrcholu vyznačíme centimetry. Nemáš-li pravoúhlé pravídko, použij roh papíru jako na Obr.3.

Nyní zkus najít pěknou přeponu. Tedy takovou třetí stranu c, která vyjde v celých centimetrech. Jednotlivé měření, si zapiš do Tabulky 1.

Obr. 3: Měříme přeponu c pro a=6cm, b=7cm… A zjišťujeme, že asi c=9,3cm.

Tabulka 1: Velikosti stran pravoúhlého rojúhelníku a,b,c (práce na 3 minuty)

a b c
1 1  1,4
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
4 8
5 2
5 3

 

Tak co našli jste nějakou pěknou přeponu, která vychází v celých centimetrech??

 

Ano? To je báječné. Ještě si zkontrolujte, zda jste měřili správně.

Ověřovací formulář: