Jednoduché příklady na páku

Vyzkoušej jestli dokážeš vyřešit následující příklady s pákou? Jaké číslo se skrývá za otazníkem? Váhu závaží označují čísla, skutečná velikost kuličky není důležitá.

Stejnou zátěž (hmotnost/tíhu) můžeme znázornit různými způsoby, jak je vidět na obrázku výše. 1+1+1 = 3.

Příklad 1: Jak velké závaží musí být na pravé misce, aby byla váha v rovnováze?

Příklad 2: Jaké číslo se skrývá za otazníkem?

Příklad 3 Příklad 4 Příklad 5 Příklad 6 Příklad 7 Příklad 8 Příklad 9

Pokud to pro tebe byla hračka, zkus těžší příklady na páku.