Síla a hmotnost

Zdroj: http://www.masbirka.cz/polozka/37140-silak/

Fíha, ten je ale silný. Uzvedne až 50 kg! Já uzvednu jen balík mouky a ten má 1 kg.

Tady krásně vidíme, že síla je v podstatě to samé co hmotnost, neboli váha. Kdo uzvedne těžší věc, musí mít větší sílu.

Hlavní rozdíl mezi sílou a hmotností je v tom, že hmotnost působí jen dolů. Zatímco síla může mít jakýkoliv směr.

Na příkladu 1 vidíme, že člověk tahá dvacetikilový pytel přes kladku. Sílu kterou na to používá je znázorněná červenou šipkou vpravo nahoře. Tato síla má směr zešikma dolů ve směru provazu a je označena jen písmenem F. Jiná síla, síla balónku směřuje zase nahoru. Oproti tomu všechny šipky směřující dolů jsou označené jak písmenem m, kterým se značí hmotnost, tak písmenem F, které představuje sílu.

Př.1

Z toho plyne, že každá věc, která má nějakou hmotnost, má i sílu. Sílu, která působí díky gravitaci směrem dolů k Zemi. Tuto sílu z hmotnosti vypočteme tak, že váhu v kilogramech vynásobíme desíti a dostaneme Ňutny (N – Newtony podle pana Newtona, který to vymyslel). A vzorečkem zapíšeme takto:

vzorec pro celý Vesmír
F = m * g

vzorec pro naši planetu Zemi
F = m * 10

Takže už víme, že i když jen tak stojíme, působíme na Zem silou své váhy. Tuto silu vypočteme tak, že svou váhu (hmotnost v kilogramech) vynásobíme desíti. K číslu, které nám takto vyjde přilepíme jednotky N, kterým budeme důležitě říkat Ňůtny 🙂 Mimo to, ale můžeme působit silou i na jiné věci než jen na Zem. Na obrázku výše vidíme človíčka, který tahá provaz na kterém je zavěšený pytel. I když na Zem působí silou své hmotnosti F=700N, provaz tahá silou jen F=200N. Poslední zajímavou věcí na obrázku je balónek se závažím. Všimněte si, že závaží tahá balónek dolů sílou své váhy F=1N a héliový balónek tahá závaží nahoru sílou F=2N. Co z toho můžeme soudit o pohybu balónku? Vznáší se, klesá či stoupá?

Př.2 Honza váží 45kg. Jak velkou silou je přitahován k Zemi?

Př.3 Jak velkou sílou by byl Honza z předchozího příkladu přitahován na Měsíci, když gravitační zrychlení měsíce g=1,6 m/s2?

Př.4 Eliška váží 20kg. Může ji maminka koupit velký heliový balónek, který nadnáší silou 55 N? Pokud je jeden balónek bezpečný, kolik balónku by musela Eliška mít, aby se začala vznášet?

 

Další zajímavé věci o síle, třeba čím se síla měří, co je to kladkostroj, jak se síly sčítají spolu se zajímavými úkoly najdeš na těchto stránkách: http://vyuka.jihlavsko.cz/sily/index.htm. Je to moc zajímavé čtení.