Světové strany

Světové strany poznáme podle Slunce. Slunce se na obloze pohybuje pořád stejně (skoro stejně). Zleva doprava. Ráno vychází na východě, v poledne dosáhne svého vrcholu a je na jihu a večer zapadá na západě. Západ a východ jsou naproti sobě a kolmo k nim je jih. Poslední strana která nám chybí je sever a ten je naproti jihu. Na kompasu vpravo jsou světové stany označené anglickými zkratkami:

Výsledek obrázku pro kompas buzola

N= sever z anglického North
S = jih z anglického South
E = východ z anglického East
W = západ z anglického West

Jak určit světové strany podle…

  1. Slunce – Slunce se pohybuje od východu k západu. Stoupá od východu a klesá na západ. V pravé poledne je Slunce nejvýše a tam je jih. Slunce nevychází a nezapadá vždy na stejném místě. Během roku se to mění. Ale jih (tam kde je Slunce během dne nejvýš), je vždycky stejný směr.
  2. hvězd – Zatímco přes den hledáme podle Slunce jih, v noci se snažíme podle hvězd najít sever. Hvězdy se během noci na obloze posunují a otáčejí. Všechny kromě jedné a tou je Polárka (Severka). Tato nenápadná hvězdička se nachází v blízkosti severního nebeského pólu. To je místo kolem kterého se všechny hvězdy otáčejí. Teda abychom byli přesní, vypadá to že se otáčejí, protože ve skutečnosti se točíme my. Třeba si to vyzkoušet na kolotoči (točíš se ty, nebo baráky kolem tebe?). No a sem se podívej jak najít Polárku.
  3. kompasu – Kompas je šikovná věcička ke zjišťování světových stran. Vymysleli to v Číně a funguje na principu magnetického pole země. Najít světové strany pomocí kompasu je velmi snadné, protože ručička kompasu ukazuje vždy na sever. Kompas tedy stačí dát do vodorovné polohy (tak aby se ručička v něm volně pohybovala a nedrhla o sklo) a kompas ti ukáže na sever. Pak je třeba pootočit kompasem tak, aby ručička ukazovala na písmeno N (v případě anglického kompasu), nebo S (v případě českého) a rázem z kompasu vyčteme i ostatní světové strany.
    Pozor! Aby kompas dobře fungoval, je třeba z jeho okolí odstranit kovové a magnetické věci.
    A když kompas nemáš, můžeš si ho snadno vyrobit. Mrkni třeba na toto video: Jak vyrobit kompas.
  4. jinak – když je zataženo ve dne i v noci a po ruce není žádný magnet, je to blbé. Ale není vše ztraceno. Lišejníky údajně obrůstají stromy ze severu. Mravenci stavějí mraveniště orientované k jihu. Více o tom najdeš tu. Světové stany se ale dají určit i pomocí hodinek a tomu se budeme věnovat dál.

Světové strany a čas

Jak už jsem zmínila výše, světové strany souvisí s časem. A to tak, že když je pravé poledne je Slunce přesně na jihu a dosáhlo nejvyššího místa. Dále bude klesat k západu.

Pozor! Správně by mělo být Slunce na jihu ve 12 hodin. Ale máme tu takový jeden nešvar, který nám to kazí. A tím je zimní a letní čas. Jeden z nich je špatný. Pozoruj Slunce během dne (ze stejného místa) a zjisti který čas je ten správný.

Kdyby měl ciferník hodinek 24 hodin. Pak by stačilo malou ručičku namířit na Slunce a dvanáctka by nám ukázala jih. Jelikož se hodinky točí 2 x rychleji než Slunce, pak musíme úhel mezi 12tkou a malou ručičkou rozpůlit. Pěkně je to vysvětlené zde.

No a mluvím-li o času a Slunci, musím zmínit sluneční hodiny. Výroba slunečních hodin je velmi snadná. Stačí zatlouct hřebík do desky. Tu pak postavit někde na slunné místo a dokreslit ciferník. Ciferník dokreslíš tak, že každou hodinu vyznačíš čáru tam, kam padá  stín hřebíku a k ní poznačíš jaká je hodina. A nebo ještě jednodušeji, použiješ nějaký sloup a křídou vyznačíš stín co hodinu na cestě.

K čemu je dobré znát světové strany?

Abychom se venku dokázali orientovat. A uměli používat mapu.

Abychom dokázali předpovědět, kde bude Slunce za dvě hodiny. A šikovně zaparkoval auto, zvolili místo na pláži, postavili stan,…

Abychom si v budoucnu dobře vybral byt / dům / pozemek. Na jih orientovaný byt ve vyšším patře bez klimatizace se v létě promění v peklo. Nezateplený dům na severním svahu zase přes zimu nevytopíš. Pohled do vzrostlé zeleně je sice krásný, ale pokud je to jehličnatý les na jihu, tak na zimu schová slunce a prodraží vytápění. Kdo si rád přispí neměl by volit ložnici na východě atd. atd.