Těžší příklady na páku

Pokud zvládáš lehké příklady na páku levou zadní, zkus vyřešit tyto těžší:

Příklad 1: Spočítej jaké číslo se skrývá pod otazníkem.

Příklad 2 Příklad 3 Příklad 4 Příklad 5 Příklad 6 Příklad 7