Vytýkání neznámé

Některé matematické operace spolu kamarádí. Například plus a mínus, nebo krát a děleno mají něco společného. A co? No jsou to kamarádi a rádi spolu tančí kolem dokola, kolem rovnítka.

Odborně řečeno, sčítání a odčítání jsou vzájemně opačné operace, podobně jako násobení a dělení, mocnění a odmocnění, aj. V praxi to znamená to, že když něco omylem přičteme, abychom to napravili, použijeme opačnou operaci – tedy odčítání – a tím to napravíme. A stejně tak když něco omylem odečteme… ale o tom už je první příklad.

Př. 1: Karel omylem sebrale Elišce z košíku 3 jablka. Co udělá, aby to napravil? Tři jablka zase Elišce do košíku vrátí.

k -3 +3 = k

Př. 2:

5 -3 = 2
2 +3 = 5
……5 = 2 +3
7 -3 = 4
4 +3 = 7
……7 = 4 +3
12 +3 = 15
15 -3 = 12
……12 = 15 -3
5 +6 = 11
11 -6 = 5
……5 = 11 -6
16 +1 = 17
17 -1 = 16
……16 = 17 -1

V příkladech 2 jsme jakoby něco omylem odečetli či přičetli a v dalším kroku to napravili použitím opačné operace. Poslední řádek je vždy stejný jako předposlední, jen jsme přehodili levou stranu s pravou. Levou a pravou stranu rovnice mohu kdykoli celou přehodit. A teď si odmysli druhý řádek v př.2 a pozoruj, co se stalo. No nic se nestalo, rovnost zůstala zachována, jen jsme jedno číslo přehodili přes rovnítko. A když jsme to číslo přehodili, změnilo se znaménko. Z odčítání se stalo sčítání a naopak. A stejně to platí i pro násobení a dělení. Zkrátka a dobře, když nám matematická operace proleze přes rovnítko, stane se z ní operace opačná.

Ještě poznámka, není-li před číslem znaménko, můžeme tam napsat plus a považovat to pak za sčítání. Jak je vidět v příkladu 3.

Př. 3:

      5 +3 = 8
0+5 +3 = 8
……….3 = 8 -5
7 +3 = 10
……3 = 10 -7
12 +3 = 15
…….3 = 15 -12
5 +6 = 11
…….6 = 11 -5
16 +1 = 17
…….1 = 17 -16

U násobení a dělení to funguje stejně, ale mnohem lépe se s tím pracuje s použitím zlomků. To, co je dole (jmenovatel) proleze na druhou stranu rovnítka nahodu (do čitatele) a naopak. Jenže zlomky se nedají dost dobře na webu psát, tak si následující příklady 4 přepiš do pěkných zlomků.

Př. 4:

12 / 4 = 9 / 3
……12 = (9*4) / 3
24/3 = 4*2
1 / 3 = (4*2) / 24
4 * 2 = 8
…….4 = 8/2
…….2 = 8/4
a/2 = 3
….a = 2*3
………20 / x = 10 / 2
……………20 = (10*x) / 2
………20 * 2 = 10 * x
(20*2) / 10 = x
………………x = 40/10

A k čemu je takové přehazování přes rovnítko dobré napoví poslední dva sloupce př.4. Jednoduše k tomu, abychom dokázali vytvknout a vypočítat neznámou. Neznámá x šla v př.4 vytknout elegantněji, víš jak?

 Chyby při vytýkání neznáme

Dokaď máme v příkladu jeden typ opačných operací, je to v pohodě. Problém nastává, když se do zlomků s násobením zamíchá i sčítání a odčítání. Pak vznikají právem zmatky. Ale nezoufej. Každý sebesložitější příklad jde zjednodušit pomocí substituce.

5 + 4  =   18
….3………..6

5   =   18 -4                              ! Chyba. Po dopočítání zjistíš, že to nesedí  5/3 ≠ 7/3
3………..6

5   =     18                                 ! A ani když čtyřku hodím dolů si nepomůžu. 5/3 ≠ 9
3……..6 -4

 

Jak z toho ven? Jednoduš, to co ti tam překáží schovej zatím do hrníčku (substituuj). V tomto případě je to sčítání ve jmenovateli.

h = 5+4

=   18
3………6

=   18 * 3                  ….a až se ti to bude hodit, z hrníčku to zase vysyp
………….6

5+4  =   18 * 3
……………..6

 

=   18 * 3   – 4  … tradá a vypreparovali jsme z příkladu pětku.
………….6

Místo pětky samozřejmně může být neznámá, kterou potřebujeme vytknout a dopočítat. Já zde schválně nechávám čísla, abychom si mohli v každém kroku jednoduše zkontrolovat, zda jsme neudělali chybu. Pokud se levá strana rovnice rovná pravé, máme jistotu, že postupujeme správně.