Výukové aplikace online

Tady je seznam všech výukových prográmů, ktere můžeš na tomhle webu najít. Vše je zdarma. Autorka web vytváří jen z dobré vůle a nic z toho nemá. Pokud chceš její počin ocenit, máš možnost jí zaslat děkovné.

Následující výukové programy generují stále nové příklady, takže máte stále originální testy. Seznam je rozdělen tématicky na:

Matematika

K pochopení a procvičování matematiky tu najdeš přes 20 výukových programů:

Malá násobilka

Nejpopulárnější výukový program na procvičování malé násobilky. Můžeš v klidu procvičovat a procvičovat. Příklady na malou násobilku se generují, tak máš k dispozici neustále nové serie příkladů. Když už si nevíš rady, můžeš využít nápovědy v podobě čtverečků.

 

 Smíšené příklady ( + * / )

Sčítání, násobení a dělení pohromadě v jednom příkladu. Ujasníš si, prioritu operací, aneb co má přednost před čím.

Smíšené příklady ( + – * / )

Všechny základní matematické operace v jednom příkladu si procvičíme v této výukové aplikaci. K předchozí variantě nám tedy přibyde ještě odčítání.

Smíšené příklady závorky (+ -)

Příklady na procvičování závorek najdeš v této výukové aplikaci. V případě chybného výsledku dostaneš nápovědu ve formě pomocného výpočtu.

 

 Počítání berušek

Výuková hra pro nejmenší. Cílem je udělat stejný pořet čárek jako je berušek na listu. K přidávání a odebírání čárek slouží klávesy + – a výsledek se potvrdí klávesou Entere.

 

 Sčítání do desíti

Výuková hra pro nejmenší na procvičování sčítání do 10. Děti mají k dispozici vizuální nápvědu v podobě berušek, které si v případě potřeby mohou dohromady spočítat.

Sčítání do dvaceti

Další obtížnost je sčítání do dvaceti, aby si děti procvičili přehoupnutí přes desítky. Zde je rovněž nápověda v podobě berušek, už je však schovaná za spodním okrajem a musí se naskrollovat dolů.

 

 Odčítání do desítí

K automatickému procvičování rozdílů je tady výuková aplikace na odčítání do desítí. Podobně jako u sčítání je zde nápověda v podobě berušek, které se chystají k odletu.

Odčítání do dvaceti

K procvičení odčítání přes desítku je tu výukový program Odčítání do 20. Nápověda v podobě odlítajících berušek je nyní skrytá dole, aby nebyla hned na očích a pro její zobrazení se musí posunout lišta.

 

 Slovní úlohy – koně

Logické myšlení a praktické uplatnění násobení a dělení v praxi si můžeš procvičit na slovních úlohách z prostředí farmy. Kdo nezná trojčlenku, může si příklady rozkreslit. Hodnoty slovních úloh se pokaždé vygenerují jinak, máte tak k dispozici nepřeberné množství slovních úloh.

Tato výuková hra má dvě úrovně.

 

 

 

 

 

 Lego zlomky

Co jsou to zlomky a jak si je představit zjistíš ve výukovém programu Lego zlomky. Cílem je označi zlomkem menší ze dvou kostek stavebnice.

Zlomkový simulátor

Zlomkový simulátor po vás nechce žádné počítání. Slouží na hraní se zlomkem. Prozkoumej co se děje měníš-li vrchní a spodní část zlomku. Zlomkový simulátor ti pomůže pochopit vztah mezi zlomkem, dělením, desetinným číslem a hodnotou zlomku která se zobrazuje na číselné ose dole. Pochopíte-li základní princip zlomku, ušetříte si spoustu učení, neboť budete moci snadno odvodit vzorce bez nutností se je učit.

Porovnání zlomků – výukový program

Tento test procvičí, zda dobře rozumíš velikosti jednotlivých zlomků. Cílem je porovnat dva zlomky a vybrat mezi ně správné znaménko. Tedy větší, rovnítko, nebo menší.

Zlomková porovnávačka – kalkulačka

Podobný program jako ten předchozí, ale naruby. Tentokrát vy zadáváte zlomky a program doplní znaménko. Je to užitečný nástroj, když potřebujete zjistit, zda jste se nespletli například při úpravách zlomků. Po vykrácení zlomku, musí mít zlomek vždy stejnou hodnotu (zlomek před vykrácením a po něm se tedy musí rovnat) a k ověření vám může posloužit právě tato online kalkulačka.

 

Doplň znaménko ( * / )

Zatím jsme dopňovali čísla, coby výsledky různých příkladu. V této výukové hře je to naopak. Místo čísel se dopňuje znaménko. To ti umožní pochopit vztah mezi násobením a dělením. A jelikož dělitel je to samé co jmenovatel…

 

Hrníčkové rovnice (+ – )

Tuto on-line hra na procvičování rovnic si můžeš hrát i s kamarádem na papíře. Vypočteš příklad a jedno z čísel zakryješ. Kolega pak hádá jaké číslo se tam schovává.

Hrníčkové rovnice ( + – * / )

Další obtížnost hrníčkových rovnic zahrnuje i násobení a dělení.

Porovnávání čísel (i záporných)

U záporných čísel je někdy matoucí uvědomit si, co je větší a co menší. Tato výuková aplikace ti pomůže, udělat si v tom jasno. Porovnávej čísla od -10 do 10.

 Záporná čísla příklady

Příklady na procvičování záporných čísel najdeš v tomto výukovém programu.

 

 Úhly

K procvičování úhlu slouží tento program. Máš určit úhel, který svírají ručičky na hodinovém ciferníku. Toto je další krásný příklad na využití trojčlenky.

 

 Procenta

Příklady na procvičování procent se generují v této výukové aplikaci. Zase jen trojčlenka a při tom spousta lidí v tom plave. Procenta se často používají v bankovnictví. Abychom v budoucnu dokázali rozumně obhospodařovat své finance, měli bychom v tom mít jasno.

Výukový program na procvičování procent je ve dvou obtížnostech (lehčí obtížnost, těžší obtížnost).

Fyzika

Objem

Příklady na procvičování objemu generuje tato výuková aplikace. Jaký je objem kvádru na obrázku? Aneb z kolika kostek se skládá?

 

 Rychlost

Zjisti kdo je rychlejší. On-line test na procvičení rychlosti coby fyzikální veličiny. Dokážeš zjistit kdo má větší rychlost?

 

 Vlhkost

Rozumíš dobře pojmu vlhkost? Vyzkoušej si to. A pokud ne, pročti si článek věnovaný vlhkosti.

Jednotky

V tomto zkoušeči si procvičíš převádění jednotek. Je to už spíš fyzika, ale v podstatě jde zase jen o trojčlenku.

 

Zeměpis

Devět výukových programů na pomoc se zeměpisem.

 

 Souhvězdí

Poznávačka tří nejdůležitějších souhvězdí pro orientaci v přírodě (Velký vůz, Kasiopea, Orion).

 

 Slepé mapy ČR

Online programy na procvičování slepých map na téma:

 

 Slepé mapy Evropa

Online zkoušení slepých map z Evropy na téma:

 

 Evropa hlavní města

Zkoušecí program na procvičování evropských hlavních měst. Doplň název hlavního města ke státu.

Poznávačky

Několik on-line poznávaček nejen k přírodopisu.

 

 Barevné housenky

Milá hra pro předškoláky, učí děti poznávat barvičky a mimochodem představuje životní cyklus motýlů.

 

 Barvy a tvary

Pro malé milovníky tlačítek, tu je výuková hra, která učí poznávat barvy a tvary.

Pozor, čas strávený s rodičem se nedá nahradit počítačem. Všeho tedy s mírou. Procvičovat barvy a tvary můžete i bez počítače (tip na barevné kartičky).

 

 Písmena a čísla

Když vás malé dítě vyhodí od počítače a chce stejně důležitě bušit do klávesnice jako vy, můžete mu pustit tuto jednoduchou hru, která oznamuje malému zvědavci zvuk písmene, které právě stlačilo. Frajerům co už mají velká tiskací písmenka v malíčku, můžete spustit těžší obtížnost, která zahrnuje i malá tiskací písmena.

 

 Zvířečí stopy

Vyzkoušej jak dobrý si stopař. Poznávačka zvířecích stop zahrnuje stopy jen 14 zvířat, ale dá to zabrat i dospělému.

 

 Houby a hříbky

Jsme prý národem houbařů a tak je dobré houby trochu poznat. Ale k čemu názvy? Podstatné je vědět, zda to můžu sníst ne? Tato poznávačka, zkouší pouze jedlost hub. Ale bacha neudělá z vás mikologa! Takže na houby choďte jen se skušeným houbaře.

 

 Lidské tělo – orgány

Víš co všechno máš uvnitř těla? Tato poznávačka, vyzkouší jestli se vyznáš v lidských orgánech. Je dobré vědět, že když máš křeče v břiše, infarkt to nebude 🙂

Souhvězdí

Poznávačka tří nejdůležitějších souhvězdí pro orientaci v přírodě (Velký vůz, Kasiopea, Orion).

Jazyky

Výukové programy na procvičování slovíček nejen anglických.

Písmena

Připomenu program na objevování písmenek, který je určen pro předškoláky. Ťukáním do klávesnice objevujeme písmenka.

 

 Slovo na tři

Vyskládej slovo na tři písmena, které vidíš na obrázku. Jde o klasického oběšence, ale bez oběšeného. Tato online hra pro předškoláky, nevyžaduje klávesnici a tak je vhodná i pro tablety.

 

 Angličtina – slovní zásoba

Program na procvičování anglických slovíček, obsahuje slovní zásobu z učebnice Headway I (Elementary). Slovní zásoba je rozdělená podle lekcí (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

 

 Čteme slova

Už umíš číst? Písmenka už poznáš, zkus teď přečíst celé slovo. Tento on-line test slouží k procvičení prvního čtení. Cílem je vybrat správné slovo k obrázku. Pokud se netrefíš nevadí. Program ti to pomůže přečíst.

 

 Slabiková polévka

V této výukové hře se učíme poznávat slabiky. Hledáme v písmenkové polévce slabiky které slyšíme. Za každou správně ulovenou slabiku, získáme jednu snězenou lžičku. Spleteme-li se a nabereme špatnou slabiku, budeme potrestáni nechutným srkáním a mlaskáním. Snad na vás nejsem příliš přísná 😉