Závorky, roznásobování a vytýkání

Závorky v matematice se používají proto, abychom určili pořadí v jakém se má provádět výpočet.

Co se počítá dřív?

Zkus vypočítat následující (hvězdička znamená krát) příklad 1:

3 + 4 * 2 = ?

Kolik ti vyšlo?

Ten, kdo to bude počítat zleva doprava (tak jak se to čte), dojde k výsledku 14. Protože 3 + 4 je 7. No a 7*2 je 14.

Ten, kdo si ale představí zeď z kostek (jak jsme si vysvětlovali u násobení) vyjde mu 11. Protože 2 kostky vysoká 4 kostky široká zeď obsahuje 8 kostek a k tomu přičtu 3, že.

Tak 14 nebo 11?

Správně je 11. Protože násobení má přednost před sčítáním. Tedy abychom byli přesní, násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním. Takže nezapomeň na to že počítá se jinak než se čte.

No a pokud potřebujeme zapsat příklad tak, aby mělo sčítání přednost, použijeme závorky. Například při řešení příkladu číslo 2.


Příklad 2: Do družiny chodí tři chlapci a čtyři děvčata. Kolik bonbonu musí družinářka koupit, aby dala každému dítěti dva bonbony?

Nejdříve sečteme děti a až pak každému přiřadíme bonbony. Nejdříve budeme sčítat a pak násobit. Sčítání tedy dáme do závorek.

(3 + 4) * 2  =  7 * 2  =  14

 

A nebo… nebo můžeme přiřadit dva bonbony klukům a dva bonbony holkám a pak všechny ty bonbony posčítat. Tři kluci po dvou bonbonech a čtyři holky po dvou bonbonech. Matematicky zapsáno takto:

    3*2 + 4*2  =  6 + 8  =  14

Vyšlo to stejně. Náhoda či pravidlo? Zkus poměnit počty holek a kluků a vyzkoušet tento příklad s různými čísly. Pokud ti to vychází vždy stejně, objevili jsme nové pravidlo. Pravidlo že

(3+4) * 2 = 3*2 + 4*2

Tomuto pravidlu se říká roznásobování závorek nebo vytýkání. Záleží na tom, z které strany se na to díváme. Zda se závorky zbavujeme, nebo ji vytváříme.

Roznásobili jsme :  (3 + 4) * 2 = 3*2 + 4*2

Vytknuli jsme dvojku :   6 + 8 = 3*2 + 4*2 = 2 * (3+4)

Shrnutí

 1. Obsahuje-li příklad více různých znamének, pak nejdříve násobíme a dělíme a až pak sčítáme a odčítáme.
  10+3*2+4/2-1 = 10+6+2-1 = 17
 2. Obsahuje-li příklad závorky, pak ze všeho nejdříve spočítáme to co je uvnitř závorek.
  10+3*(2+4)/2-1 = 10+3*6/2-1 = 10+9-1 = 18
 3. Z předchozích bodů plyne, že sice nemusíš, ale když ti to udělá radost, nebo když na bod 1 neustále zapomínáš, můžeš si dát do závorek veškeré násobení a dělení.
  3*2+4*2-2*2 = (3*2)+(4*2)-(2*2)
 4. Závorek se můžeme jednoduše zbavit roznásobením. Více v článku Roznásobování prakticky.
  (6+4)*2 = 6*2 + 4*2 = 12+8 = 20
 5. Opačná operace k roznásobování je vytýkání. Používá se zejména při vytýkání neznáme.
  6*n-2*n = n*(6-2) = n*4 = 4n