Koně – výukový program

Představ si, že jsi přijel/a pomoct dědečkovi na farmu. Dostal/a jsi za úkol spočítat zvířata ve stáji. Ale jsi malá/ý a tak vidíš jen nohy zvířat škvírou pod vraty.

Slovní úlohy k procvičení násobení, dělení, sčítání a odčítání. Znalost trojčlenky je výhodou. Nevíš-li si rady nakresli si to.