Simulátor zlomku

Zvyšuj a snižuj čitatele a jmenovatele zlomku a sleduj, jak se mění hodnota zlomku. Pak se podívej na tvrzení níže.

Které z následujících tvrzení jsou pravdivé?
Zvětšuje-li se čitatel, zvětšuje se zlomek. Skrytá odpověď
S rostoucím jmenovatelem roste hodnota zlomku. Skrytá odpověď
Zvýším-li čitatele, zmenším tím kousek, který zlomek vyjadřuje.Skrytá odpověď
S rostoucí hodnotou jmenovatele, klesá hodnota zlomku.Skrytá odpověď
Čím větší je číslo v čitateli, tím větší kus zlomek vyjadřuje.Skrytá odpověď
Zvětšuje-li se jmenovatel, zvětšuje se zlomek.Skrytá odpověď
Čím menší je číslo ve jmenovateli, tím větší je hodnota zlomku. Skrytá odpověď
Když snížím číslo v čitateli, zmenší se tím kousek, který zlomek popisuje?Skrytá odpověď