Jak se hraje Nim

Nim je jednoduchá hra pro dva hráče, kterou si můžete ukrátit čas, prakticky kdekoli. Pochází patrně ze starověké Číny. Princip spočívá v odebírání předmětů ze tří hromádek. Můžeme použít jakékoliv předměty, které máme po ruce (kameny, sirky, klacky, šišky, fazole, cokoli čeho máme 3+4+5=12 kusů. Vítězí ten, který odebere poslední kámen. Můžeme hrát i variantu, že ten, kdo odebere poslední kámen, naopak prohrál. To záleží na domluvě.Postup hry:

 1. Udělej tři hormádky po 3, 4 a 5 kusech.
 2. Hráč který je na tahu, si vybere jednu z hromádek a odebere z ní 1, 2, nebo 3 sirky. Musí odebrat alespoň jeden kámen. A pak jede druhý hráč, který provede totéž.
 3. Hráč který odebere poslední kámen vyhrává.

Nim 19

Obr.2: Hra Nim 19 – startovní pozice

Jeden norský matematik si Nim trochu vylepšil, přidal k ní hrací desku ve tvaru včelích plástev (viz. obrázek 2 vpravo) a tak vznikla desková hra, kterou najdete pod názvem Devatenáct.

Postup hry:

 1. Všech devatenáct kamenů se položí na hrací desku.
 2. Hráč odebere 1, 2, nebo 3 kameny, přičemž:
  – 1 kámen může odebrat vždy
  – 2 kameny musí spolu sousedit
  – 3 kameny musí tvořit trojúhelnik (každý ze tří musí sousedit se dalšími dvěma)
 3. Vítězí ten, který odebere poslední kámen