Jak zapsat číslo zlomkem

Chceme třeba číslo 5 převést na zlomek, jak na to?

Když si uvědomíme, že zlomek je dělení, naskýtá se otázka, čím vydělit pět, aby to byla pořád pětka. S kolika lidmi se musím rozdělit o pět bonbónu, aby mi zůstalo všech pět bonbónu? No s nikým dalším, dělit se budu jen sama se sebou – tedy s jediným člověkem:

5 = = 5 : 1

A tak můžeme libovolné číslo nebo třeba neznámou přepsat na zlomek. Stačí do jmenovatele (dolů) dát jedničku.

155 = = 155 : 1

m = = m : 1