Smíšené příklady 2 – výuková aplikace

Vypočítej příklad, zadej výsledek a potvrď entrem.

Tato výuková aplikace na rozdíl od předchozí (Smíšené příklady +*/) míchá do příkladu i odčítání. Odčítání je na stejné úrovni jako sčítání. Přijde na řadu až poté co jsou spočtené všechny násobení a dělení. Více o tom, která matematická operace má přednost před jinou se dočteš tady.