Zlomky a desetinná čísla

Že zlomek je jen jiný zápis pro dělení, jsem si už řekli. Že se zlomky blbě píšou na klávesnici nebo kalkulačce, jsme si prozradili také. Já zde pro zlomek používám zápis pomocí lomítka. Ale kalkulačka to řeší jinak. Schválně zkoušeli jste někdy na kalkulačce naťukat zlomek 1/2 – tedy vydělit jedničku dvojkou? A co tak 2/3? To, co vám kalkulačka napíše (0.5 nebo 0.6666) je desetinné číslo.

Zlomky stejně jako desetinné čísla byly vymyšlené proto, abychom popsali velikost kousku. Zlomky jsou starší než desetinná čísla. Protože kdysi nebylo třeba psát čísla do řádků, nebo je rychle porovnávat. Bylo třeba řešit úlohy rázu praktického, třeba jak rozdělit deset jablek mezi 3 hladové děti. A na to jsou zlomky jako dělané: 10/3 = (9 + 1)/3 = 9/3 + 1/3 = 3 + 1/3. Na obrázku níže vidíš, že už staří Egypťané používali zlomky.

Obrázek 1: Jak se zapisovaly čísla a zlomky před pár tisíci lety. Zdoj: Čísel hra kouzelná – Irving Adler

Zlomky jsou fajn, když chceš něco skutečně rozdělit. Ale těžko se nám představují. Než jsme zjistili, že 10/3 jsou vlastně 3 a kousek, museli jsme si kus započítat. A aby to šlo vidět už na první pohled, byla vymyšlená čísla desetinná. Zatímco zlomky říkají na kolik dílku máš jedničku rozdělit, desetinné čísla dělí jedničku vždy na deset. A počet těchto desetinek se zapíše za desetinnou čárku (občas používám tečku).

Dobrá pomůcka na pochopení desetinných čísel je metr nebo pravítko. Centimetry jsou rozdělené na deset dílků (milimetrů). Takže milimetry představují to co je za desetinnou čárkou a centimetry to co je před desetinnou čárkou.

cm,mm

Př.1: Zapiš hodnoty vyznačené červenými čárkami desetinným číslem.

Obrázek 2: Desetinné číslo pomocí pravítka. 13 desetin si můžu představit jako 13 mm. Což je 1cm a 3mm. A to můžu zapsat desetinným číslem 1,3 cm.

V příkladu 1 jsme se dozvěděli, že 1 milimetr představuje 1/10 centimetru. Příklad 2 je v podstatě stejný, jen jinak zapsaný. A ukazuje nám jak snadné je převést zlomek, který má ve jmenovateli desítku, na desetinné číslo…

Př.2: Ukázka desetinných čísel

1/10 = 0,1
2/10 = 0,2
5/10 = ?
15/10 = (10 + 5)/10 = 10/10 + 5/10 = 1 + 1/2 = 1,5
13/10 = 1,3
24/10 = ?
211/10 = ?

…Stačí přepsat číslo a dát před poslední číslici desetinnou čárku, že?

Všimni si, že u desetinného čísla jde vidět hned na první pohled, jak je velké. Zlomek 211/10 si moc nepředstavíš ale desetinné číslo 21,1 je 21 a malý kousek.

Př.3: Převeď desetinná čísla na zlomek

0,2 = ?
0,7 = ?
1,6 = ?
4,2 = ?
15,4 = ?
33,1 = ?

A jak převést na desetinné číslo i ostatní zlomky (např. 1/2, 2/3) si prozradíme v dalším článku.