Škola…

Vítejte v novém školním roce. Nechť vám tento web pomůže ve zdraví přečkat čas do dalších prázdnin. Pod zelenými odkazy najdeš výukové programy, modře jsou označené texty a oranžově videa. No a pokud už máš všeho učení po krk, nebo všechno už umíš, dole jsou tipy na hraní 😉

Matematika Fyzika Pro nejmenší
Plus, mínus, krát, děleno
Sčítání berušek 1, 2
Odčítání berušek 1, 2
Krabice – slovní úloha 

Malá násobilka (text)

Velká násobilka (text)

Dělení a zlomky,
Číslo na zlomek
Zlomky
Lego zlomky (videa)
Porovnej zlomky
Zlomky a desetinná čísla
Zlomkový simulátor
Doplň znaménko * /
Vzorec ze zlomku
Dělení zlomků

Trojčlenka a zlomky
Trojčlenka a průmět
– Příklady: Máslo, Koně
Trojčlenka a váhy
Jak odvodit vzorec trojčlenkou

Procenta 1, 2 (text)

Úhly (text)
Pravý úhel

Rovnice (Co je to neznáma?)
Hrníčkové rovnice 1
Hrníčkové rovnice 2
Rovnice a váhy (video)
Rovnice a zlomky
Vytýkání neznámé

Závorky
Smíšené příklady 1 (+*/)
Smíšené příklady 2 (+-*/)
roznásbování v příkladech
mínus před závorkou
Závorky procvičování
substituce

Záporná čísla
Porovnávání čísel (-10 až 10)
Příklady na záporná čísla
Počítání se zápornými čísly

Funkce (text)

Pravděpodobnost

Odvození vzorců

Páka
Páka a váhy
Páka a trojčlenka
Příklady 1, 2, vozík

Rychlost (test)

Síla a hmotnost

Tlak a síla

Jednotky (text, video)

Obsah a objem (test)

Hustota

Zvuk (video)

Teplota (video)

Spojené nádoby

Vodorovné a svislé

Vlhkost (test)

 

Poznávačky
Zvířecí Stopy

Houby

Souhvězdí (text)

Lidské tělo

Kouzelné bylinky

Barevné housenky (verze bez zvuku)

Barvy a tvary

Písmenka a čísla (+malé)

Počítání berušek

Žabka počítá do 5

Písmenková polévka

Vyskládej slovo na 3

Čtení – vyber slovo

Co si zahrát s dětmi?

Pracovní listy >

Žebříček časopisů

 

Kutilov

 

Kreslíme

Perspektiva

Kresba z fotografie(video)

Mozek a kreslení

 

Hlavolamy

Zeměpis – slepé mapy Jazyky Vyrábíme
Světové strany

Vrstevnice

Evropa geografická

Evropa politická + hl.n.

ČR města (výběr)

ČR řeky (výběr)

ČR hory doly

další slepé mapy >

ČJ – čtení s porozuměním

Anglický jazyk

Němčina (recenze)

Franouzština (recenze)

Španělština (recenze)

Jak vyrobit váhu, video

Jak vyrobit kružítko

Jak vyrobit píšťalku

Jak vyrobit pravý úhel

Jak vyrobit motor (stearling)

Jak vyrobit sněžnice

…hrou

Hry na venek Hry uvnitř Hrajeme
Piškvorková štafeta

Obří mikado

Geocaching (slov.)

 

Kreslíme

Kresba z fotografie

Mozek a kreslení

 

Touláme se

Světové strany

Souhvězdí (text)

Vrstevnice

Houby

Hlavolamy
Číselné
Slož čtverec
Mayský hlavolam
Rodeo Soliter (video)
Sudoku hra
Bludiště s tajenkou

Společenské

Tři kamarádi v řadě

Nim (video, Nim 19)

Domino

Mlýnek

Mikado

Piškvorky

Ko-no (Výměna)

Lodě

Gravitační piškvorky

> další deskové hry

Online Hrací kostka

 

Barevné noty
Prší, prší, jen se leje (pdf)
Běží liška k Táboru (pdf)
Holka modrooká (pdf)
Pec nám spadla (pdf)
Skákal pes (pdf)
Zlatovlaska (pdf)
Tichá noc (pdf)
Mikuláš (pdf)
Stojí vrba košatá (pdf)Jak vyrobit kytaru (video)
Jak vyrobit bubínek (video)
Jak vyrobit píšťalku

Zajímavé píšťalky

Vyrábíme

Tkaní náramků

Jak vyrobit vodní mlýnek (video)

Jak vyrobit šaty

Jak vyrobit kompas

Jak zrecyklovat šatník

Loďka z korků

Origami

Jak vyrobit teploměr

Jak vyrobi vlhkoměr