Blog Výukové programy Hlavolamy Jak se hraje… Kutilov

…hrou

Bo je čas prázdnin a školu jsme hodili za hlavu, hážu ji tu taky dolů. O prázdninách si třeba hlavně hrát, tak pojďme na to 🙂

Hry na venek Hry uvnitř Hrajeme
Skáče kdo má ruce nohy

Piškvorková štafeta

Obří mikado

Geocaching (slov.)

 

Kreslíme

Kresba z fotografie

Mozek a kreslení

Perspektiva

 

Touláme se

Světové strany

Souhvězdí (text)

Vrstevnice

Houby

Hlavolamy
Tanagram
Seržantovo putování
Mayský hlavolam
Rodeo Soliter (video)
Sudoku hra
Bludiště s tajenkou
Číselné , číselné řady
Slož čtverec
Jedním tahem (Euler)

Společenské

Tři kamarádi v řadě

Kdy se srazí?

Nim (video, Nim 19)

Domino

Mlýnek

Mikado

Piškvorky

Ko-no (Výměna)

Lodě

Gravitační piškvorky

> další deskové hry

Online Hrací kostka

Ježkovy zpěvníky (texty a akordy)

Barevné noty
Prší, prší, jen se leje (pdf)
Běží liška k Táboru (pdf)
Holka modrooká (pdf)
Pec nám spadla (pdf)
Skákal pes (pdf)
Zlatovlaska (pdf)
Tichá noc (pdf)
Mikuláš (pdf)
Stojí vrba košatá (pdf)

Zajímavé píšťalky

Vyrábíme

Jak vyrobit píšťalku

Jak vyrobit kytaru (video)
Jak vyrobit bubínek (video)

Jak vyrobit šaty z šátku

Jak zrecyklovat šatník

Jak vyrobit kompas

Tkaní náramků

Jak vyrobit vodní mlýnek (video)

Loďka z korků

Jak vyrobit motor (stearling)

Jak vyrobit teploměr

Jak vyrobi vlhkoměr

Origami

Jak vyrobit váhu, video

Jak vyrobit kružítko

Jak vyrobit pravý úhel

Jak vyrobit sněžnice

 

Škola …

Vítejte. Tento web se snaží minimalizovat čas strávený učením. Snad vám bude ku prospěchu. Najdete tu mnoho výukových aplikací (označené zeleně), ale i her a polopatických textů (označené modře). Snad vám to pomůže se školou.

Matematika Fyzika Pro nejmenší
Plus, mínus, krát, děleno
Sčítání berušek 1, 2
Odčítání berušek 1, 2
Krabice – slovní úloha

Malá násobilka (text)

Velká násobilka (text)

Dělení a zlomky,

Zlomky
Číslo na zlomek

Lego zlomky (videa)

Krácení a rozšiřování (text)

Počítání se zlomky 1, 2, 3
Násobení zlomků
Dělení zlomků
Porovnej zlomky (kalkulačka)
Zlomky a desetinná čísla
Zlomkový simulátor
Doplň znaménko * /
Vzorec ze zlomku

Trojčlenka a zlomky
Obrázková trojčlenka
Trojčlenka a průmět
– Příklady: Máslo, Koně
Trojčlenka a váhy
Jak odvodit vzorec trojčlenkou

Procenta 1, 2 (text)

Úhly (text)
Pravý úhel

Poměr :: kuku

Rovnice (Co je to neznáma?)
Hrníčkové rovnice 1
Hrníčkové rovnice 2
Rovnice a váhy (video)
Rovnice a zlomky
Vytýkání neznámé

Závorky
Smíšené příklady 1 (+*/)
Smíšené příklady 2 (+-*/)
roznásbování v příkladech
mínus před závorkou
Závorky procvičování
substituce

Záporná čísla
Porovnávání čísel (-10 až 10)
Příklady na záporná čísla
Počítání se zápornými čísly

Funkce (text)

Graf funkce

Pravděpodobnost
Slovní úlohy – korona

Kombinatorika

Odvození vzorců

Páka
Páka a váhy
Páka a trojčlenka
Příklady 1, 2, vozík

Rychlost (test , hra)

Síla a hmotnost

Tlak a síla

Jednotky (text, video)

Obsah a objem (test)

Hustota

Zvuk (video)

Teplota (video)

Spojené nádoby

Vodorovné a svislé

Vlhkost (test)

 

Poznávačky

Zvířecí Stopy

Houby

Souhvězdí (text)

Léčivky 1

Lidské tělo

Kouzelné bylinky

 

Zeměpis

Světové strany

Vrstevnice

Evropa geografická

Evropa politická + hl.n.

ČR města (výběr)

ČR řeky (výběr)

ČR hory doly

další slepé mapy >

Jazyky

ČJ – čtení s porozuměním >

Jak se naučit anglicky

Anglický jazyk – slovíčka Headway

Anglický jazyk – slovíčka tématická

Recenze kurzů

Barevné housenky (verze bez zvuku)

Barvy a tvary

Písmenka a čísla (+malé)

Počítání berušek

Žabka počítá do 5

Písmenková polévka

Vyskládej slovo na 3

Čtení – vyber slovo

Co si zahrát s dětmi?

Pohádky ke čtení

Pracovní listy >

Žebříček časopisů

 

Kreslíme

Perspektiva

Kresba z fotografie(video)

Mozek a kreslení

 

Vyrábíme

(nahoře)